KPMD

KEPENGURUSAN KPMD DESA KALIPUCANG WETAN

KOORDINATOR : NUR WARSADI

ANGGOTA : HARYONO, ISTO HARDIYANTO, SHOGIRIN DAN DESSI DWI ARIYANI

sesuai SK Kepala Desa Nomor : 411/06/V/2019 tanggal 20 Mei 2019

 

Nur Warsadi selaku Koordinator
Haryono selaku Anggota
Isto Hardiyanto selaku Anggota
Shogirin selaku Anggota
Dessy Dwi Aryani selaku Anggota